HTML

ELKÖLTÖZTÜNK: lehetmas.blog.hu

Az LMP egy ország- és világmegváltó politikai kezdeményezés a fenntarthatóság, igazságosság és részvétel jegyében. Hisszük, hogy lehet más a politika - ha Te is teszel érte!

Linkblog

Friss topikok

Címkék

adózás (5) akció (1) aktivizmus (1) alkotmánybíróság (2) anarchia (1) anima sound system (1) antifasizmus (2) antirasszista (1) áram (1) atom (1) autó (2) babarczy (1) baloldal (3) bencsik (1) bizalom (1) boda (1) bodoky (1) bokros (1) boldogság (5) börtön (1) bringa (1) bringaút (1) buli (5) bulvár (1) cégmérce (2) civil zugló (1) critical mass (3) csillag (2) csr (1) demokrácia (18) demokrata (2) diktatúra (1) duna kör (1) egészségügy (1) elégedettség (6) elek istván (3) elek pista (1) elemzés (1) életminőség (4) elhízás (1) elit (8) erkölcs (2) etikus fogyasztás (2) európai unió (1) fam (2) felelősség (13) fenntarthatóság (7) fesztivál (1) fodor (3) foglalkoztatás (3) fogyasztás (2) forradalom (1) fülöp sándor (1) gaia elmélet (1) gárda (2) gáz (3) gdp (2) globalizáció (4) globkrit (5) gyurcsány (3) hadiipar (1) hanem (1) háttér (1) hedonizmus (1) herbert (1) hírlevél (2) hőszivattyú (1) illés (2) index (1) izland (1) izrael (1) jávor (3) jobboldal (3) kampány (3) kapitalizmus (4) kaukázus (1) képregény (1) kerékpár (2) kerékpársáv (1) kerékpárút (1) kettős mérce (1) kihalás (1) kisebbség (1) kisebbségek (1) kis jános (1) klíma (1) klímapolitika (1) klímaváltozás (4) kocsi (1) kóczián (1) költészet (1) költségvetés (6) korrupció (1) közélet (9) közlekedés (4) közösség (1) közvélemény (5) külpolitika (3) kultúra (1) kürti (1) kutatások (2) kvóta (1) lakáj (2) lehet más a politika! (1) lehet más a politika? (24) lehet mas a politika? (1) lengyel (1) levegő mcs (1) lézer (1) liberalizmus (2) lmp (1) lonley planet (1) lovasi (1) magyar (1) magyarországi zöld párt (1) majtényi (1) média (1) megmondás (20) megoldás (1) metszőolló (1) mszdp (1) mszp (1) nagykörút (1) napi ász (1) narancs (2) nehézipar (1) nemzetiségek (1) neokon (1) népegészségügy (1) ngo (1) nyílt levél (1) ökológiai lábnyom (1) ökopolitika (9) ökopolitikai műhely (1) ökotrip (3) olaj (1) olimpia (2) ombudsman (1) önkéntesség (2) önkormányzat (1) orbán (1) orbán viktor (1) őszöd (3) parlament (5) pártfinanszírozás (3) pártok (8) pécs (2) pénz (5) pláza (1) pogrom (1) politika (26) politikai filozófia (1) pozitív gondolkodás (1) pride (2) prieger (2) program (6) radikális (1) rauschenberger (1) rendszerkritika (5) rendszerváltás (5) sajtó (7) sajttáj (1) scheiring (2) schiffer (12) schmuck (1) soft power (1) sólyom (2) sport (1) sportegyesület (1) superman (1) szakértő (1) szalai erzsébet (1) szdsz (5) szegénység (1) szélsőjobb (5) sziget2008 (1) szkepszis (1) szmogriadó (1) sztrájk (1) tájékoztatás (1) tarka magyar (1) természet (1) tibet (2) tömegsport (1) tordai (2) tudás (1) tudatos vásárló (1) túlkapások (2) tv (1) új párt (9) unió (1) unokáink élete (4) utca embere (1) útlezárás (1) válság (4) várnai (1) vastagbőr (1) vay (9) védegylet (2) vélemény (3) vida (1) villanyautó (1) visszhang (4) vita (20) wildmann (1) zászlóbontás (2) zene (2) zengő (1) zöld (12) Címkefelhő

Lehet más a demokrácia!

2008.04.08. 03:00 :: lmp

(A Lehet más a politika? vitasorozat szerdai beszélgetése elé.)


A magyar demokratikus jogállam, a Harmadik Köztársaság intézményrendszere sürgősen megújításra szorul.

Megújításra van szükség, és nem „új rendszerváltásra”, mivel a ’89-es jogállami forradalom alapértékei, a Köztársaság alkotmányos értékrendje továbbra is igazodási pontként szolgálnak minden demokrata számára.

Megújításra viszont szükség van, mert a magyar demokrácia intézményrendszere egyre kevésbé képes megfelelően leképezni a politikai közösség tagjainak vágyait, értékeit, akaratát.

Megújításra van szükség azért is, mert a globális kapitalizmus és a mediatizált társadalom megváltozott viszonyaira a képviseleti demokrácia – jelenlegi formájában – nem képes meggyőző válaszokat adni.

A rendszerváltás demokratikus alapértékeit ma három oldalról fenyegeti veszély. Egyfelől a tekintélyelvű populizmus, amely teret enged a polgárok egyenjogúságát tagadó nézeteknek, másfelől a technokrata gőg, amely elvitatja az állampolgárok tevékeny és kompetens részvételhez való jogát. És végül a profitelvű gazdasági hatalom, amely közvetve vagy közvetlenül politikai befolyást vásárol, és kivonja magát a társadalmi ellenőrzés alól. Gátat kell szabnunk a populista, a technokrata és a haszonelvű törekvéseknek, meg kell akadályoznunk a köztársaság válságát!

 A magyar demokratikus intézményrendszer mai válságjelenségei arra vezethetők vissza, hogy a rendszerváltás utáni időszak politikai osztálya nem volt képes túllépni saját pillanatnyi érdekein, és elmulasztotta az alkotmányos berendezkedés folyamatos karbantartását. Ezért mára a demokratikus intézményrendszer már nem képes megvédeni a politikai közösséget az intézményeire telepedő oligarchiától.

 A demokratikus jogállam megújításának programja azt célozza, hogy a magyar politikai közösség képes legyen megvédeni magát az oligarchikus törekvésektől, és visszaállítsa a politikai hatalom morális legitimitását. A képviseleti demokrácia radikális újragondolása abból indul ki, hogy egy demokratikus rendszer morális legitimitása a politikai közösség egyenlő méltósággal rendelkező, és ezért egyenjogú polgárainak jól informált, nyilvános diskurzusából ered.

Ma a politikai hatalom legitimitása – országosan, de rendszerint helyi szinten is – felettébb kétséges, és ezen a helyzeten önmagában egy kormányváltás sem változtatna. Azt tehát a kérdés: milyen feltételek teljesülése esetén nyerné vissza a demokratikus rendszer morális legitimitását?

 1) Részvétel

Az állampolgárok és közösségeik érdemi részvételét a közösséget érintő döntések meghozatalában erős garanciális szabályok védjék; az állampolgárok részvételre képesítését hatékony intézkedések és új intézmények segítsék. A képviselők az állampolgárok és közösségeik véleményét mérlegelve hozzanak döntéseket: a társadalmi egyeztetés negligálása járjon komoly közjogi következményekkel; a képviselők és bizottságaik asztalára az előterjesztésekkel együtt kerüljenek fel a beérkezett társadalmi vélemények is; a jogszabály-előkészítés és -véleményezés folyamata legyen teljes egészében átlátható; és a polgárok bírjanak jogorvoslati eszközökkel a jogalkotási eljárásban.

A ma élők és utódaik életfeltételeit befolyásoló döntések a környezeti demokrácia intézményi keretein belül, a jövő nemzedékek képviselete mellett szülessenek meg. A demokratikus szerkezet váljon nyitottá az állampolgári tanácsok intézményesülésére és más deliberatív technikákra, valamint az e-demokrácia eszközeire.

A közvetlen demokrácia hagyományos intézményei – a népszavazás és népi kezdeményezés – őrizzék meg komolyságukat; a jelenlegi korlátok enyhítésével elsősorban a pártrendszeren kívüli önszerveződések számára nyújtsanak befolyásolási lehetőséget, a népszavazási kampányokra pedig szülessenek meg az egyenlő részvétel garanciái.

A társadalmi részvétel elengedhetetlen feltétele, hogy a polgárok politikai szabadságjogai maradéktalanul érvényesülhessenek, azaz biztosítsuk a spontán és békés gyülekezés jogát.

 2) Szabad politikai mező

A pártfinanszírozás és a választási rendszer reformja tegye lehetővé, hogy a pártrendszer visszanyerje eredeti alkotmányos funkcióját; a politikai közösségben jelen lévő értékek és érdekek hatékony, reflektív – az egyenlő részvétel elvén alapuló – becsatornázását a közfontosságú döntéshozatali folyamatokba. A párfinanszírozás ügye rendeződjön az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet koncepciója mentén, s szűnjenek meg a pártalapítványok alkotmányellenes privilégiumai. Szűnjön meg továbbá az a gyakorlat is, hogy a mindenkori kormánypártok „kormányzati kommunikáció” címén közpénzeket szórjanak el propagandára.

A politikai mező felszabadítását jelentheti, ha a ma már indokolatlanul magas 5%-os bejutási küszöb mérséklődik, s ha a pártlistákról mandátumot szerzők személye – például az ír modellt követve – nem a párton belüli/ pártközeli oligarchákon, hanem a választókon múlik. Át kell törnünk a társadalmi önszerveződéseket és a pártrendszert elválasztó üvegfalat!  Egyszerre kell elősegíteni a pártrendszer megújulási képességét, és a demokratikus részvétel alapvető fórumaivá tenni a pártokat.

 3) Átláthatóság

A polgárok jól informált, egyenlő részvételének alapfeltétele, hogy a hatalom sáncain kívül és belül levők azonos információs helyzetben vegyenek részt a nyilvános diskurzusban. Ehhez egy átlátható, az elektronikus információszabadság szabályait betartó államra, vagyis az országgyűlési, a képviselőtestületi bizottsági, valamint – törvényes korlátok között – a kormányülés- jegyzőkönyvek nyilvánosságára van szükség, és a legteljesebb médianyilvánosság előtt folyó parlamenti munkára. Rendezzük továbbá a közszereplők és a közhatalmi szervek átláthatóságát és bírálhatóságát a polgári jogban.

A Köztársaság nem egy zártkörű részvénytársaság: a közpénzek és a közvagyon sorsa, az államháztartás helyzete mindig transzparens kell legyen a politikai közösség tagjai előtt.

Nem halogatható tovább az erős garanciális szabályokkal ellátott új, jogállami titokkódex elkészítése: bírói kontrollal, időszakonkénti kötelező felülvizsgálattal, nyilvános iktatórendszerrel és információs kárpótlással. Az aktanyilvánosság elve terjedjen ki arra is: a polgárok számot vethetnek képviselőik múltjával, átláthatják a diktatúra éveibe visszanyúló kapcsolatrendszerüket, megismerhetik a pártállami szervek tényleges szerepét a rendszerváltás mozzanataiban.

A magáncégek se zárhassák el üzleti titokra hivatkozva a ma élők és utódaik életfeltételeit befolyásoló környezeti és egyéb fogyasztói információkat; legyenek nyilvánosak a termékre, szolgáltatásra és az előállítás teljes folyamatára vonatkozó adatok.

 4) Elszámoltathatóság

A képviseleti demokrácia intézményeinek elszámoltathatósága – az állampolgári részvétel és az átláthatóság mellett – azon is múlik, hogy megtörténik-e a „fékek és egyensúlyok” rendszerének folytonos korrekciója a működés tanulságai alapján. A rendszerváltás óta kormányzati túlsúly jellemzi az alkotmányos szerkezetet. A kormányzati szerkezet alapvető sérelme nélkül, a többi közjogi szereplő irányába kell elmozdulnia a „fékek és egyensúlyok” rendszerének: erősebb számvevőszéki funkciók; gazdagabb, erősebb, a kiszorított társadalmi csoportok szempontjainak megjelenítésére jobban képes ombudsmani struktúra; a pártpolitikai taktikák alól felszabadított alkotmánybíró-választás. A mainál hatékonyabb közjogi szankciók tartsák kordában a parlamenti többséget és a kormányt: elsősorban a mulasztásos alkotmánysértések és az elutasított interpellációs válaszok legyenek hatékonyan szankcionálva. Az önkormányzati és a közigazgatási eljárási törvény rendezze a helyhatóságok funkcionális összeférhetetlenségét. Az összeférhetetlenségi normák elvi alapon történő újragondolása mellett hasonlóan fontos, hogy vezető pozíciókat a közjogi struktúrában – így a bírói szervezetben, de a nagyobb önkormányzatoknál is – csak meghatározott ideig lehessen betölteni.

 5) Önrendelkezés

A demokratikus intézményrendszer a szubszidiaritás elvén alapuljon. A szubszidiaritás elve akkor érvényesül, ha a helyi önkormányzatok visszanyerik jogi és pénzügyi függetlenségüket a helyi közügyek intézésében; a helyi részvételért a parlamenti politizálásra predesztinált pártok helyett helyi polgárok, társadalmi önszerveződések küzdenek meg; létrejön az önkormányzati rendőrség; a helyi közösségek kényszermentes társulása válik gyakorlattá; a településrészi önkormányzatok valóságos funkciókra tesznek szert; a szakmai köztestületek – a tagok demokratikus részvételi jogait garantáló szabályok mellett – visszanyerik rangjukat; a munkahelyi demokráciát szolgáló jogintézmények valóban csökkentik a munkavállalók kiszolgáltatottságát; a közintézmények az igénybevevő állampolgárok önkormányzatainak részvételével működnek ; megszűnik a közhasznú társadalmi önszerveződések financiális kiszolgáltatottsága. A szubszidiaritás elve azonban csak akkor segíti elő a politikai közösség tagjainak egyenlő részvételét a közfontosságú folyamatokban, ha az egyéni szabadságjogok ’89-es bástyái nem csorbulnak, és a jogkiterjesztés politikája hatékonyan védi a legkiszolgáltatottabb pozícióban lévő polgárok önrendelkezési szabadságát is.

 

Hát, ennyi lenne. Nem kevés, de szerintünk mindezek jelentik a feltételét annak, hogy Magyarországon a demokratikus intézményrendszer visszanyerje a legitimitását. Te mit gondolsz erről? És vajon mit gondol Boda, Lánczi, Lányi és TGM?

22 komment

Címkék: politika vita program demokrácia rendszerváltás

A bejegyzés trackback címe:

https://lehetmasapolitika.blog.hu/api/trackback/id/tr10416257

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2008.04.08. 06:30:41

Szerintem nekünk "A rendszerváltást" kell követelnünk,mert ez a politikai elit agyontaposta azt. Én akkor középiskolás voltam, de a körülöttem lévő értelmiség teljesen egyértelműen abban a lázban éget, hogy jön majd végre az a kor, ahol polgárok leszünk: azaz részt fogunk venni a saját sorsunk alakításában. Ez a cél nem teljesült! Ez a politikai garnitúra a demokratikus keretek között visszacsinálta a Kádárista hatalomgyakorlás számos elemét, útjában áll a rendszerváltásnak. Jó diagnózisnak tarom, hogy a rendszerválást haszonelvűség okán szúrták hátba ezek az urak, technokrata módon, és a XX. század elejéről vett populista téveszméiket mi civilek nem tudjuk kellőképpen lereagálni, mert nincsen szabad sajtó.

Cselo 2008.04.09. 06:15:24

Toldozás-foldozás! Látszatjelszavak szedett-vedett gyűjteménye, garanciák nélkül. Igazi rendszerváltás kell, saját Szent Istváni gyökerekhez visszatérő Alkotmánnyal. A mai szovjet típusú, ránk kényszerített alkotmány alkalmatlan a népakarat megjelenítésére. Az alkotmány az alapvető emberi-erkölcsi értékek leképezése kell legyen. Erkölcsi megújulás nélkül nincs Magyarországnak jövője. A pártpolitikai rendszerre alapuló képviseleti rendszert fel kell váltani egyéni képviseleti rendszerrel. Csak egyéni képviselők lehessenek és visszahívhatók legyenek. A képviselők, csak ideiglenesen és csak egy-egy konkrét, meghatározott esetben tömörülhessenek platformba. Sokkal kevesebb képviselő kell! Át kell alakítani az önkormányzati rendszert. Ennyi léhűtő, pénzlenyúló, élősködő önkormányzati képviselőt és polgármestert, tisztségviselőt, stb. nem tud eltartani az ország. Az önkormányzatokban végképp nincs helye pártoknak! Sokkal nagyobb teret kell adni a népi kezdeményezéseknek, civil kontrollnak. Vissza kell adni a rendvédelmi szervek és fegyveres erők becsületét, helyre kell állítani az ország védelmi képességét. Határozottan ki kell állni a határon túli magyarság jogaiért, képviselni kell az érdekeiket a nemzetközi diplomáciában. A határon túli magyarság erkölcsi tartása lehet az a tényező, amely erőt adhat a teljes magyarság megújulásának. Meg kell állítani a globalizáció terjedését hazánkban, helyükre kell tenni a multinacionális karvalytőke képviselőit, meg kell akadályozni az ország további kirablását. még sokáig tudnám sorolni..... Szóval TGM-ék meg húzzanak el oda, ahová gondolom! Volt idejük és lehetőségük bőven, nem tettek semmit, most már tűnjenek el a balfenéken!

SMFB 2008.04.09. 06:36:52

Jó reggelt mindenkinek!

A jó diagnózisnak akkor van értelme, ha megfelelő terápia is követi.

Az átrendeződésnek, másfajta politizálódás megjelenésének és legitimációjának egyértelmű gátja az 5%-os küszöb. Hogyan tudna egy új erő, csoportosulás megjelenni és hathatósan hangját hallatni? Mik a lehetőségek?

(1) 5% eltörlése: irreális. Akik ma megtehetnék, azok ebben ellenérdekeltek.

(2) A parlamentbe bejutott képviselők spontán önszerveződése belülről hoz létre egy új politikai csoportosulást. Amikor a képviselők fele pártlistáról került be? Kizárt.

(3) Egy nagy fordulat valamelyik parlamenti párt vezetésében. Ebből a szempontból mindegyik hiteltelen, magáénak tudja az aranytojást tojó tyúkot, felülről beszél mindenkivel, osztja az észt. Nem utolsó sorban haszonélvezője a jelenlegi helyzetnek, és szembe kéne néznie az elemzés többi pontjával (átláthatóság, elszámoltathatóság, stb). Erősen szkeptikus vagyok.

(4) Ismeretlen, le nem harcolt, karizmatikus figurák összefognak a politikától megcsömörlött, háttérbe vonult tekintélyes és ismert emberekkel, majd megalakítják azt a pártot/választási szövetséget, amelyik képviseli a fenti elveket. Bukott példák sora: Centrum Párt, Vállalkozók Pártja, Békejobb kezdeményezés - soroljam? Törvényben rögzített módon nincs lehetőség az anyagi alapok megteremtésére legfeljebb közadakozásból, vagy a szereplők saját vagyonának befektetésével. Akkor ez most egy üzleti vállalkozás, nem? Pillanatok alatt visszaérünk a kezdeti problémához, a haszonelvűséghez.

Nem látom a kiutat, de ez nem jelenti azt, hogy ne támogatnék olyanokat, akiknek van elképzelésük a HOGYAN-ról.

De nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy ez a kiútkeresés ma a baloldali, a liberális és esetleg a centrum közelében gondolkodó szavazók egy részét vonza csak. A jobboldali szavazók jobboldali kormányt akarnak. Ebben a berendezkedésben. Nekik is át kell menni egy tanulási fázison ahhoz, hogy a Szerző által felvázolt alternatívában kezdjenek gondolkodni. Mennyi ez? Két ciklus? És azután a baloldali szavazók majd baloldali kormányt akarnak. Ebben a berendezkedésben.

Sikeresek a kétpólusú Magyarország megteremtésére tett erőfeszítések.

Na üdv, jó munkát,
SMFB

SMFB 2008.04.09. 06:42:36

Cselo:

Legfontosabb mondataiddal mélységesen egyetértek:

"Át kell alakítani az önkormányzati rendszert. ... Az önkormányzatokban végképp nincs helye pártoknak!"

kössabetonba 2008.04.09. 08:12:04

"a magyar demokrácia intézményrendszere egyre kevésbé képes megfelelően leképezni a politikai közösség tagjainak vágyait, értékeit, akaratát."

Ezt ugye nem gondolod komolyan? Ha tényleg olyan sokan lennének elégedetlenek ezzel a rendszerrel, akkor talán már tettek is volna valamit ellene. Az igazság azonban az, hogy az elsöprő többségnek tökéletesen megfelel a jelenlegi langymeleg fosban való üldögélés. Lehet megmondóemberkedni, hogy rossz ez így, de amíg a birkanép négyévente engedelmesen elmegy szavazni olyanokra akik már 20 éve beleszarnak a szájukba, addig kár a gőzért. Minden népnek olyan kormánya van amilyet megérdemel ...

sprenczl 2008.04.09. 08:14:26

1. szerintem 1-2%-ra le kellene vinni a küszöböt, mert így 60-120.000 felnőtt választó szava is számítana, több párt lenne a Parlamentben, több variáció és választási lehetőség mindenkinek.
2. emellett megszüntetném az egyéni választókerületet, a helyi kiskirályok megakadályozása végett
3. egy forduló-olcsóbb
4. max 300 képviselő a mai 386 miatt-olcsóbb

rege 2008.04.09. 08:20:02

"...a Köztársaság alkotmányos értékrendje továbbra is igazodási pontként szolgálnak minden demokrata számára."

Méteres faszság. A köztársaságon kívül is bőven elképzelhető, és rahedli működő példával illusztrálható a demokrácia.

Kérdés: mi a jó lópikulát kezdjünk egy olyan vitaest-beharangozóval, ami a bevezetésben irgalmatlan slendrián, saját témájában is járatlan, alapfogalmak tekintetében kihívásokkal küzd?

Javaslat: semmit. Tele a net ostoba szógyárakkal, eggyel több, vagy kevesebb - töknyóc.

sertésmájkrém 2008.04.09. 08:52:30

Pedig pontosan a többség akaratát és vágyait képzi le.
Nincs itt semmi baj, ott kell hagyni a közösséget.

tata86 2008.04.09. 09:02:37

"Megújításra van szükség, és nem „új rendszerváltásra”, mivel a ’89-es jogállami forradalom alapértékei, a Köztársaság alkotmányos értékrendje továbbra is igazodási pontként szolgálnak minden demokrata számára."

Szép kis demokráciafelfogás, ha nem éressz egyet a jelenlegi alkotmánnyal nem vagy demokrata... És ha én vissza akarom állítani a halálbüntetést a kirívóan brutális emberölés/nemierőszak esetében? Innentől "fasiszta" vagyok? Vagy ha szerintem alkotmányos monarchia lenne üdvös?

Kérlek nem mondd már meg, hogy ki demokrata és ki nem(mert szvsz ez egy demokratának úgyis tökmindegy)!

K ügynök 2008.04.09. 09:05:45

Tisztelt Szerző!

Szép és jó, de ki dönthetné el például, hogy legyen-e újabb atomerőmű és az hol legyen?
Mennyi legyen az adó? fizessenek sokan keveset, vagy kevesek fizessenek sokat?
Kell-e az a radar a Tubesre vagy nem kell? Legyen inkább mégiscsak a Zengőn? Vagy ne legyen?
Gripenre költsük a sok-sok milliárdot vagy jó még a MIG-29?
4-es metró legyen vagy felszíni tömegközlekedés? Autópályát építsünk vagy taníttassuk a szabolcsi cigánygyerekeket?

Ki fogja ezeket eldönteni?

is 2008.04.09. 09:16:07

kiáltványozunk vagy javaslatot teszünk? ez a poszt egy virtuális tüntetés, ahol jelszavakat skandálnak. igen, és?

lmp · http://lehetmas.hu/ 2008.04.09. 09:19:16

Kedves rege, tata86!
Nyilván igaz az, hogy "A köztársaságon kívül is bőven elképzelhető, és rahedli működő példával illusztrálható a demokrácia.", hiszen az egyik egy államforma, a másik egy döntéshozatali mechanizmus.
Persze, hogy nem kell szó szerint egyetérteni az alkotmánnyal; ez az írás is számos alkotmánymódosítást implikál. Itt az alapvető értékekről volt csupán szó, amiben viszont nem hiszem, hogy sok vita lenne köztünk. A halálbüntetés visszaállításának támogatása miatt - noha nem értek egyet vele - nem fogunk senkit kihúzni a Demokraták Nagy Listájáról, nyugi. (Már csak azért sem, mert akkor a magyarok 2/3-át törölni kéne onnan.) Természetesen az _alkotmányos_ monarchiát is össze lehet egyeztetni a jogállami elvekkel, bár ennek semmi értelmét nem látom a jelen helyzetben.
A '89-es értékek _igazodási pontként_ szolgálnak számunkra, és ebben szerintem a túlnyomó többség továbbra is egyetért (kivétel pl. a "Kossuth-téri" megszállott alkotmányozók).

lmp · http://lehetmas.hu/ 2008.04.09. 09:22:10

"kiáltványozunk vagy javaslatot teszünk?"
nem vagy, hanem és. csak a javaslattételnek vannak bizonyos formai kötöttségei is egy parlamentáris demokráciában, ugye ;)

lmp · http://lehetmas.hu/ 2008.04.09. 09:45:41

Tisztelt K ügynök!
A végső döntés bizony továbbra is a megválasztott képviselők kezében volna, csak a döntéshez vezető folyamatot kellene gyökeresen átalakítani.

nemecsekerno_007 2008.04.09. 09:57:14

lmp

Szépen összeszedted, bár szerintem az alkotmányt meg egy két 20-30 éves törvényt (jogalkotási törvény) is kicsit pofozgatni kéne. Ja és fontos, hogy ezeket nem egyszer kell "rendesen" megcsinálni, hanem mindig a változó viszonyokhoz csiszolgatni.
Bár nem vagyok szakmabeli, nem értek ezekhez a dolgokhoz, de ami itt megy az vér gáz.


SMFB

Sajnos igaz amit írsz, pont ezért olyan stabil ez a rendszer. Aki fel van jogosítva a változtatásra az ellenérdekelt. Magátol nem fog változni. 22-es csapdája, paradox helyzet. Én speciel a küszöböt eltörölném úgy ahogy van.
Mi a f*szt kéne csináni? Én aláírok bármit, gyûjtök aláírást is. Csak valami legyen már.


sprenzcl
Elég nagyvonalú vagy. :) Én felezném a parlamentet. Dolgozzanak csak, nem fog ártani nekik. Ez ami most van az röhej.

rege
Kedvencem az ilyen szemlélet. Ami a problémák felvetésére csupán ennyit tud reagálni. Többek között ezért tartunk itt. :) Írok egy példát :)
- Vörös a felye
- Hát ez így ebben a formában nem igaz. És a fej-et az "j"-vel írjuk.

Persze ettôl függetlenül szükség van a profi, szakmai alapú vitákra, csak miközben "pontosjé" és "elipszilonos" szintre megyünk a szakkifejezések csócsálásában, ne feledkezzünk meg a valódi problémáról. :)

Zolo 2008.04.09. 10:08:38

Ide copyzom a címét egy másik blognak, amit percekkel ezelőtt irtottak le a címlapról. Magánidőmből a köz érdekében írva meglehetősen bosszantó ugyanis, ha ez hiábavalónak bizonyul. Az itteni téma amúgy is rokon:

republicator.blog.hu/2008/04/08/kommunista_net

Itt meg a szövegem, ha valaki nem akar átmenni arra a blogra:
"Kinek jut eszébe nosztalgiázni egy rendszer iránt, melynek nyomorunkat köszönhetjük?"
Mit lehet még ehhez hozzátenni? Ez a lényeg.
Péternek: nem a szélsőjobb és szélsőbal létjogáról van szó, hanem a veszélyéről. Bármennyire is undorító és borzalmas volt a szélsőjobbos diktatúra is, hasonlóan mint a másik, azért az egyik visszatérésének lehetősége talán kicsit komolyabb. Már csak az időbeli közelség és személyi kapcsolódások, eszmei befolyásoltság - lásd Nyugat-, demokrácia-, piacgazdaság-ellenes demagógia "sikere"! - okán.

Zolo 2008.04.09. 10:12:10

Hát ez csúcs! Ez a blog is "leesett" a címlapról!
Ennyit a közéleti hasznosságról!
Meg arról, miért tartunk itt!!

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2008.04.10. 10:15:47

Szerintem az akár felvállalható civil követelés lehetne, hogy az 5%-os parlamenti küszöböt szállítsuk le 2-3%-ra. Szerettek volna ezzel stabilitást biztosítani, sikerült is, de megfizetjük hosszú távon az árát! Szerintem értelme lenne erről nyílt vitákat folytatni a leendő 2/3-os párt vezetőivel. Meglehet, hogy egyszerűen belátják, hogy van 4-5 dolog, amiben nekik is az a jó, ha engednek a közérdek nyomásának. Ha nyílt vitára kényszerítenénk őket, az számukra is növekvő legitimációt jelenthet az ilyen lépések megtételéhez. Számukra is veszélyes, ha mindenki önkényúrnak és kiskirálynak titulálja őket (mert azok is).

nemecsekerno_007 2008.04.10. 13:57:22

Saman

Jó irányba "okoskodsz" (!) A választóknak is aktivzálódni kellene, mert tényeg erôsítené a mindenkori döntéshozói hatalom legitimitását. És ez ami nagyon hiányzik a közéletbôl.
Nyilvános viták során szerintem kialakulna egy olyan irány ami kivezetne ebbôl a langyos hígf*sban dagonyázásból. Nagyon komoly bajban vagyunk gazdaságilag, morálisan meg mindenhogy. Jó amit írsz. :)

Pintér József 2008.04.19. 18:20:38

A ma élő civilizált embert el kell butitani,
férevezetni,bizonytalanságba helyezni hogy
a mindenkori hatalom saját akaratát rá
tudja kényszeriteni a társadalomra.
A politika és az erkölcstelenség kéz a kézben
jár.
A technikai forradalom mögött messze lemarad
a politikai fejlődés.a politikai filozófia,
a hatalom szolgálatában prostituálódott.
Az örök ember szenved,boldogtalan,az oly
fontos,a harmónikus,egészséges élethez
nélkülözhetetlen kiszámíthatóság eltünik az
életünkből.
Uj gondolatok,módszerek,intézmények kellenek
kimenteni a régiből az értékeket és mást,
jobbat teremtve hozzá kell fogni a tényleges
problémáink megoldásához.
Összefogásra van szükség,én a munkás nem
tudom és nem is akarom nélkülözni az
értelmiségiek támogatását,amikor ujra
inditani akarom az igazi munkástanács
mozgalmat.
Nélkülünk viszont a legokosabb ember sem
megy sokra,mert a gyakorlati gondolkodásunk
nélkülözhetetlen.

Minóségi változtatásra van szükség.
Túl kell lépni ezen a kocsmán.....

A szabadság vár ránk,rég kiérdemeltük!
Küzdelem nélkül azonban soha nem lesz a
miénk.

Tisztelettel Pintér József

E-mail:pinjozs44@c2.hu
Tel:o6-29-344-369

Pintér József 2008.09.08. 17:11:18

Senkit sem akarok leírni!
Aki a jobbításon töpreng az az én barátom!
Pokolian nehéz időszak ez,bármikor bekövetkezhet a baj.....soha nem lehet tudni
azt,hogy a politika mikor ejti ki a kezéből
a gyeplőt és szabadul el a pokol.
Túlságosan nagy árat fizettünk az eddigi
fejlődésért,védelme alapvető érdekünk.
Az emberek nem hülyék,ha nem is tudják,de
érzik; nagyon nehéz idők elé nézünk.
Tisztességes józansággal leltárt kell
készítenünk,minden tekintetben.
...és munkához látni.

Bárkinek,bármikor rendelkezésére állok.
Elérhetőségem az előző hozzászólásom végén!

Tisztelettel Pintér József